Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Uprava i Nadzorni odbor - KD investments

Uprava i Nadzorni odbor

Uprava Društva :Zvonimir Marić, predsjednik je uprave Društva, rođen 1976. godine. Diplomirao je 1999. godine na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Iste godine započinje stjecati profesionalno iskustvo u Zagrebačkoj banci d.d. na poslovima financiranja srednjih i velikih kompanija. Krajem 2006. godine prelazi na mjesto člana, a kasnije i predsjednika, uprave u brokerskoj kući KD Upravljanje imovinom d.o.o. te radi na poslovima upravljanja privatnim portfeljima. Početkom 2011. prelazi u konzultantsku kuću Polifem savjetovanje d.o.o. gdje radi na pružanju usluga savjetovanja financijskih institucija iz područja upravljanja rizicima. U srpnju 2012. Prelazi u KD Investments d.o.o. na mjesto člana uprave Društva. Pripajanjem KD Investments d.o.o. društvu KD Locusta fondovi d.o.o. postaje član, a u lipnju 2016. i predsjednik, uprave KD Locusta fondovi d.o.o. Uz brojne seminare i edukacije iz financija i tržišta kapitala, ima položen i ispit za  investicijskog savjetnika.

Luka Podlogar, zamjenik člana uprave, diplomirao je na ekonomskom fakultetu u Ljubljani, a titulu MBA je stekao na IESE Business School u Barceloni. Ima više od 10 godina iskustva u menadžmentu. Nakon diplomiranja najprije je radio kao voditelj operative i pomoćnik direktora u društvu Parsek d.o.o., a od 2006 do 2010 bio je zaposlen u Citigroupu u Londonu kao investicijski bankar na području prodaje i preuzimanja te financiranja poduzeća. U rujnu 2010 se pridružio KD Group kao pomoćnik izvršnog direktora, zadužen za područje korporativnog razvoja. Od srpnja 2012. godine je na poziciji člana, a kasnije i predsjednika, uprave KD Skladi d.o.o.
Nadzorni odbor Društva:

 

Casper Frans Rondeltap, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, dolazi iz Nizozemske i ima preko 30 godina radnog iskustva na tržištu kapitala i upravljanju imovinom u Europi i SAD-u. Diplomirao je na poslovnoj školi u Francuskoj. Započeo je svoju profesionalnu karijeru kao broker,  a nastavio kao direktor za odnose s ulagačima u nizozemskoj brokerskoj kući VDM, gdje je bio u Upravnom odboru od 2003. do 2007. Radio je i u New Yorku kao član Uprave  VDM Specialists LLC, market making firme koja je aktivna na New York Stock Exchange s više od 300 zaposlenih market makera i 500 uvrštenih vrijednosnih papira. Bio je dio tima koji je restrukturirao NY poslovanje '04 i '05. Nakon povratka u Nizozemsku bio je član nekoliko izvršnih i savjetodavnih odbora i imao je menadžersku poziciju u Dutch Family Office. U lipnju 2013. započeo je 4-godišnji mandat na mjestu člana Uprave KD Skladi d.o.o.

 

Melita Rajgelj Ozebek, član Nadzornog odbora, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Ljubljani i ima položen pravni državni (Slovenija) ispit. Ima više od 13 godina radnog iskustva u industriji investicijskih fondova i društava za upravljanje fondovima. Profesionalnu karijeru je započela u Općem poreznom uredu Republike Slovenije, da bi je nastavila na Višem sudu u Ljubljani, te kasnije u Ministarstvu za financije Republike Slovenije. Krajem 2003. zapošljava se u društvu KD Skladi, d.o.o., gdje je od 2008. na poziciji direktorice pravnoga sektora.