Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Podaci o društvu - KD investments

Podaci o društvu

NAZIV:                                          KD Locusta fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima

PRAVNI OBLIK:                           društvo s ograničenom odgovornošću

SKRAĆENI NAZIV:                      KD Locusta fondovi d.o.o.

ENGLESKI SKRAĆENI NAZIV:  KD Locusta funds LLC

SJEDIŠTE:                                   Savska cesta 106, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

TELEFON:                                    +385 (0)1 4864 060

TELEFAX:                                    +385 (0)1 4864 064

POSLOVNI RAČUN (IBAN):       HR5223900011100355586, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d.

 

 

 

PREDMET POSLOVANJA:       osnivanje investicijskih fondova, upravljanje investicijskim fondovima

DATUM OSNIVANJA:                25. ožujka 2008.

 

MBS:                                            080649778 (Trgovački sud u Zagrebu)

Matični broj DZS:                      2356279

OIB:                                              61865183767 

 

BROJ ODOBRENJA ZA RAD:  UP/I-451-04/08-05/1, Ur. broj: 326-113-08-02 

 

TEMELJNI KAPITAL:                4.148.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)

ČLANOVI DRUŠTVA:                KD Skladi d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija;

                                                     Broj iz sudskog registra kod AJPES: 5834457000; OIB:76013057655

                                                     Dalibor Antonić, OIB: 74907101844

                                                     Nikola Knežević, OIB: 76435501889

                                                     Dominik Lice, OIB: 97361999403

                                                     LOCUSTA OPUS d.o.o., MBS: 080635369, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu,

                                                     OIB: 97414333679

 

POPIS DELEGIRANIH POSLOVA S NAZNAKOM OSOBA NA KOJU SU TI POSLOVI DELEGIRANI:

 • interna revizija (BDO Croatia d.o.o.),
 • pravno savjetovanje (Odvjetnički ured Tamara Ilić),
 • održavanje IT sustava (Primera sedam d.o.o., F-jedan d.o.o.),
 • pohrana dijela poslovne dokumentacije (Arhiv Trezor d.o.o., Arhiv servis d.o.o.),
 • nuđenje udjela UCITS fondova kojima društvo upravlja (ugovori o poslovnoj suradnji sa više pravnih osoba, popis osoba se redovno ažurira i dostavlja Agenciji)

 

DEPOZITARI FONDOVA POD UPRAVLJANJEM:

 

 

OTP BANKA HRVATSKA d.d.:

 

SJEDIŠTE:                                    Ulica Domovinskog rata 61, 21 000 Split

PRAVNI OBLIK:                            Dioničko društvo

TEMELJNI KAPITAL:                   3.993.754.800,00 HRK

 

ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA: Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 1210/2003 od 23. travnja 2003. godine te Z.Br. 1737/2010 od 24. studenog 2010.; Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA),klasa: UP/I-451-04/10-03/4 Ur. broj: 326-111-10-3 od 26. kolovoza 2010.

 

POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA:

 • Clearstream Banking Luxembourg
 • Société Générale Securities Services
 • Societe Generale Banka Srbija AD
 • SKB Banka d.d. Ljubljana
 • BRD - Groupe Societe Generale S.A.
 • Komerčni banka a.s.
 • UniCredit Bank Austria AG
 • Unicredit Bank d.d. Bosna i Hercegovina
 • Société Générale Bank & Trust S.A.
 • Komercijalna banka AD Skopje
 • Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica

 

BROJEVI RAČUNA (IBAN) FONDOVA KOD DEPOZITARA

FOND

IBAN

OIB

KD VICTORIA

HR8924070001300000890

01914309442

KD NOVA EUROPA

HR6324070001300000873

30290598804

KD PRVI IZBOR

HR4124070001300000881

86292133603

KD ENERGIJA

HR8524070001300000865

30082084002

LOCUSTA VALUE I

HR7724070001300000912

 34464772270

LOCUSTA VALUE II

HR0624070001300000929

 48815690681

LOCUSTA VALUE IV

HR5924070001300000945

84595320778

LOCUSTA ABSOLUTE

HR0224070001300000904

 45897406091

 

 

 

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.:

 

SJEDIŠTE:                                  Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb

PRAVNI OBLIK:                          Dioničko društvo

TEMELJNI KAPITAL:                 966.640.400,00 HRK

 

ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA: Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03-02/90,Ur. broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1213/2003, od 14. svibnja 2003.godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova (skrbništva) depozitne banke.

 

POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA:

 • Clearstream Banking Luxembourg
 • State Street Njemačka
 • Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
 • Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
 • Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
 • Vojvođanska banka AD Novi Sad
 • Stopanska banka AD Skopje

 

BROJEVI RAČUNA (IBAN) FONDOVA KOD DEPOZITARA

FOND

IBAN

OIB

KD PLUS

HR3223900011300023365 10423796399

 

 

 

RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.:

 

SJEDIŠTE:                                   Magazinska 69, 10 000 Zagreb

PRAVNI OBLIK:                          Dioničko društvo

TEMELJNI KAPITAL:                 3.621.432.000,00 HRK

 

ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA: Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/02-02/161, Ur. broj: 567-03/02-5, od 5. prosinca 2002. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova skrbništva. Odobrenjem Hrvatske narodne banke 1189/2003, od 12. veljače 2003. godine, Depozitaru je odobreno obavljanje poslova (skrbništva) depozitne banke.

 

POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA:

 • Raiffeisen bank International AG
 • Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina
 • NLB Banka AD Podgorica
 • Komercijalna banka AD Skopje
 • Raiffeisen bank d.d. Beograd
 • Nova KMB d.d.

 

BROJEVI RAČUNA (IBAN) FONDOVA KOD DEPOZITARA

FOND

IBAN

OIB

KD BALANCED

HR1124840081300150224 66973781540

 

 

 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

 

SJEDIŠTE:                                   Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

PRAVNI OBLIK:                          Dioničko društvo

TEMELJNI KAPITAL:                 1.907.476.900,00 HRK

 

ODOBRENJE NADLEŽNE INSTITUCIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA: Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine.

 

POPIS TREĆIH OSOBA S KOJIMA DEPOZITAR IMA SKLOPLJEN UGOVOR O DELEGIRANJU POSLOVA:

 • Clearstream Banking Luxembourg
 • The Bank of New York Mellon (London Branch)
 • Deutsche bank AG
 • UniCredit Bank d.d.
 • Komercijalna banka AD Skopje
 • Raiffeisenbank a.d. Beograd
 • SKB Banka d.d. Ljubljana

 

BROJEVI RAČUNA (IBAN) FONDOVA KOD DEPOZITARA

FOND

IBAN

OIB

KD BRIC

HR0923400091310408666 16642777540 

KD EUROPA

HR6323400091318888889 44832307529