Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Novosti - KD investments

Ostale objave Društva

Nova imena i korporativna obilježja Društva i fondova pod upravljanjem

18.10.2019.
Društvo KD Locusta fondovi promijenilo je ime u Generali Investments. Promjenom imena društva će se također promijeniti i imena fondova kojima društvo upravlja. više...

Obavijest o nebitnim promjenama prospekata UCITS fondova kojima Društvo upravlja

18.10.2019.
U sklopu procesa "rebrandinga" na korporativna obilježja Generali GrupeUprava društva donijela je Odluku o usvajanju nebitnih promjena dokumenata UCITS fondova pod upravljanjem više...

Obavijest o provedenim statusnim promjenama AIF-a Locusta Value II, Locusta Value I i Locusta Value IV

19.08.2019.

Obavijest o nebitnim promjenama prospekata fonda KD Europa, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

03.05.2019.
Društvo KD Locusta fondovi d.o.o. vas obavještava o usvojenim nebitnim promjenama Prospekta fonda KD Europa, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom više...

Obavijest o stupanju na snagu prospekta fonda KD Plus, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

16.04.2019.
Sukladno Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga rješenjem od 1. ožujka 2019. godine, Klasa : UP/I 972-02/18-03/10, Urbroj : 326-01-40-42-19-22, za fond KD Plus su na dan 14.04.2019. stupile na snagu bitne promjene prospekta više...
Stranice: 1 | 2 | 3