Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Ulaganje u fondove kojima upravlja KD Investments na temelju investicijskog plana - KD investments

Ulaganje u fondove kojima upravlja KD Investments na temelju investicijskog plana

Iskoristite nove mogućnosti


KD Investicijski plan je način obročnog investiranja u investicijske fondove KD Investmentsa.
 
Na ovaj način možete nakon prve minimalne uplate u visini od 400,00 kuna početi sa uplatama u neki od naših fondova već od
100,00 kuna mjesečno.

Zamislite da propustite 10 kava mjesečno i da taj novac preusmjerite u fondove. To je zaista pravi korak koji otvara mnoge mogućnosti.Osnovni koncept investicijskog plana

Kome je namijenjen investicijski plan

Prednosti i pogodnosti investicijskog plana

Odaberite svoj rizični profil i odaberite fond ili više fondova u koje ćete investirati temeljem investicijskog plana

Primjeri