Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Pitanja i odgovori - KD investments

Pitanja i odgovori

1) Što je to udjel?
Imovina fonda se dijeli na jednake dijelove, a jedan dio zove se udjel. Udjel je osnovna jedinica koja sačinjava fond i koja se kupuje prilikom ulaganja te predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda.
Dnevna vrijednost jednog udjela (koja se svakodnevno mijenja zbog promjena cijena vrijednosnih papira koji su u portfelju fonda) dobiva se matematičkom operacijom dijeljenja neto imovine fonda s brojem udjela u opticaju (broj udjela fonda kojeg trenutačno drže ulagatelja).

2) Kada se izračunava cijena/vrijednost udjela?

Cijena/vrijednost udjela se izračunava svakog radnog dana za prethodni radni dan.

3) Po kojoj cijeni se obračunavaju udjeli?
Prilikom uplate sredstava u fond udjeli se obračunavaju po cijeni koja vrijedi na dan podnošenja Pristupne izjave, odnosno izvršene uplate. Primjerice, ako je uplata izvršena radnog dana x u 11:00 sati, ista će biti obračunata dana x+1 (pod uvjetom da je x+1 radni dan) po cijeni koja je vrijedila na dan x. Isto se odnosi i na Zahtjev za isplatu.

4) Gdje mogu saznati cijenu/vrijednost udjela?
Cijenu/vrijednost udjela moguće je saznati upitom na telefon 01/6274 - 527 te na web stranici www.kd-group.hr.

5) Je li naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključena u cijenu udjela?
Naknade za upravljanje i naknade depozitnoj banci su već sadržane u objavljenoj cijeni/vrijednosti udjela što znači da ih nije potrebno dodatno platiti.

6) Koji je najbrži način kupnje/prodaje udjela?
Najbrži način kupnje/prodaje udjela je putem Interneta gdje odmah možete ispuniti obrazac Pristupne izjave te Internet bankarstvom izvršiti uplatu, odnosno za prodaju udjela je dovoljno ispuniti obrazac Zahtjeva za isplatu.

Osim Interneta, za kupnju/prodaju udjela na raspolaganju Vam stoje i naš referent u sjedištu Društva te prodajni zastupnici diljem Republike Hrvatske. Najbližeg  prodajnog zastupnika potražite na linku www.kd-group.hr/agenti/.

7) Postoji li mogućnost prebacivanja sredstava iz jednog fonda KD Investmentsa u drugi i kakve su naknade?
Postoji. Prilikom prebacivanja sredstava iz jednog fonda u drugi fond izlazna naknada i ulazna naknada se ne naplaćuju niti u jednom slučaju.

8) Kada se isplaćuju sredstva nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu?
Nakon što klijent podnese Zahtjev za isplatu njemu se isplata sredstava obračunava po vrijednosti udjela koja vrijedi za dan zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu, ako je Zahtjev zaprimljen do 14 sati. Sukladno Prospektu Fonda, Društvo je obvezno izvršiti isplatu obračunatih sredstava najkasnije u roku 7 radnih dana od primitka potpunog Zahtjeva za isplatu.

Potpuni Zahtjev za isplatu sastoji se od pravilno ispunjenog obrasca Zahtjeva za isplatu, preslike osobne iskaznice i preslike bankovne kartice ulagatelja, odnosno za pravne osobe izvatka iz sudskog registra ne starijeg od tri mjeseca, preslike osobne iskaznice odgovorne osobe i preslike ugovora o žiro-računu.


9) Koje su naknade za ulaganje u fond?

ULAZNE NAKNADE (za sve fondove su jednake):

Za vrijednost uplate do 500.000,00 kn ulazna naknada iznosi 1,50%, za vrijednost uplate od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn ulazna naknada iznosi 1,00%, za vrijednost uplate od 1.000.000,01 kn do 2.000.000,00 kn ulazna naknada iznosi 0,50% dok se za uplate više od 2.000.000,01 kn ulazna naknada ne naplaćuje.

IZLAZNE NAKNADE(za sve fondove su jednake):

Ako je trajanje ulaganja do jedne godine izlazna naknada iznosi 2,00%, ako ulaganje traje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,00 %. Ako je ulaganje duže od dvije godine ili ako su uložena sredstva viša od 2.000.000,00 kn izlazna naknada se ne naplaćuje. 

UPRAVLJAČKA NAKNADA

Za fond KD Balanced upravljačka naknada iznosi 1,50%, za fond KD Prvi izbor upravljačka naknada iznosi 2,00% dok upravljačka naknada za fondove KD Nova Europa i KD Victoria iznosi 2,50%, a za fond KD Energija je 3,00%. 


10) Kako se izračunava ulazna naknada, a kako izlazna naknada u Fondu ako imam više uplata u različitim vremenskim periodima?
Ulazna naknada je iznos koji Društvo zaračunava klijentu na samu investiciju. Ulagač može napraviti onoliko uplata koliko želi i u bilo kojem razdoblju uz samo jedno ograničenje - niti jedna uplata ne može biti manja od 400,00 kuna. Prilikom svake uplate u određeni Fond naplaćuje se određeni postotak ulazne naknade ovisno o iznosu koji se ulaže i o Fondu u koji se ulaže (ulazne naknade prema gore navedenoj tablici).

Primjer: ako ulagač uplati 1.000,00 kn, ulazna provizija iznosi 1.000,00 x 2,00% / 102,00 = 19,61 kn, a njegova investicija (dio koji se konvertira u udjele) iznosi 1.000,00 – 19,61 = 980,39 kn. Taj iznos se podijeli s vrijednošću udjela fonda na dan obračuna (VUF na dan kad uplata ulagača «sjedne» na račun fonda) te se na taj način dobije broj udjela koji je komitent iz primjera kupio (npr. uplata od 1.000,00 kn je bila na datum 30.04.2008. a VUF je tog dana npr. 45,42 kn;  980,3922 / 45,42)

Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond (izlazne naknade prema gore navedenoj tablici) s time da vrijedi isto ograničenje kao i kod uplata - minimalan iznos isplate je 400,00 kuna. Prilikom naplate izlazne naknade, kao razdoblje ulaganja računa se ukupno neprekinuto razdoblje u kojem je ulagač posjedovao udjel u Fondu. Izlazna naknada naplaćuje se samo prilikom definitivne isplate sredstava iz fondova KD Investmentsa.

11) Moram li platiti naknadu za upravljanje nakon prodaje udjela?
Ne. Naknada za upravljanje obračunava se dnevno i njena je vrijednost oduzeta pri izračunu i kasnijoj objavi cijene/vrijednosti udjela.

12) Kako mogu provjeriti stanje i vrijednost svojih udjela?
Na temelju Pristupne izjave i obavijesti o priljevu novčane uplate na račun Fonda (izvod) radi se obračun uplate i ulagatelju se izdaje izvod stanja na ulagačkom računu. Broj udjela za ulagatelja izračunava se na temelju uplaćenog iznosa, umanjenog za troškove ulazne naknade te cijene udjela koja vrijedi na dan evidentiranja uplate na račun Fonda. Stanje i vrijednost udjela moguće je saznati upitom na naš telefon 01/6274 - 527 i na web stranici www.kd-group.hr.

13) Zašto ulagati u fondove?
Prednost ulaganja sredstava u investicijske fondove očituje se u većoj mogućnosti podjele rizika uloženih sredstava. Važna prednost fondova je i profesionalno upravljanje i vođenje portfelja, jer ono uvažava osnovna načela profitabilnosti, sigurnosti i likvidnosti kao i mogućnost ostvarivanja nižih troškova u trgovanju vrijednosnicama i drugim financijskim oblicima zbog velike mase poslovnih transakcija i postojanja odgovarajućih mehanizama nadzora i zaštite ulagača (zakonski propisi, HANFA i dr.).

14) Koji fond izabrati?
Ukoliko je ulagač umjereno konzervativan i prihvaća umjereni rizik preporuka je: KD Balanced (mješoviti fond). Ukoliko je ulagač za dinamičniji oblik ulaganja i prihvaća nešto veći rizik preporuka je: KD Victoria, KD Nova Europa (dionički fond), KD Energija (dionički fond) ili KD Prvi izbor (dionički fond fondova).


Preporučena minimalna trajanje ulaganja s obzirom na vrstu fondova u koje se ulaže  prikazana su u sljedećoj tablici.


15) Gdje mogu pronaći Prospekte i Pravila fondova?

Prospekte i Pravila fondova, te Ključne podatke za ulagatelje možete je pronaći na našoj Inetrnet stranici.

16) Što ako fondovi propadnu?
Kako je imovina fondova uložena u različite vrijednosne papire brojnih izdavatelja, rizik je maksimalno raspršen i mogućnost "propadanja" je minimalna. Imovina fondova u vlasništvu je ulagatelja, pa se u slučaju likvidacije fonda, sredstva raspodjeljuju vlasnicima udjela, sukladno njihovom udjelu u imovini fonda.