Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Prednosti investicijskih fondova - KD investments

Prednosti investicijskih fondova

Za ulaganje u investicijske fondove nije potrebno posjedovati puno novca. Ulagati možete prema svojim mogućnostima i željama. Investicijski fondovi omogućuju ulagateljima koji imaju slobodnih sredstava, a nemaju potrebnih znanja za samostalno investiranje,  odgovorno i profesionalno upravljanje njihovim novcem, te povećane prinose uz smanjenje rizika, sigurnost i likvidnost.

 

Profitabilnost! Ulaganje u investicijske fondove na dugi rok pruža Vam mogućnost ostvarivanja većih prinosa od drugih oblika štednje. Dok je bankarska kamata po viđenju manja od 1%, a na oročene depozite od 4 – 6% na godišnjoj razini, prosječni godišnji prinosi od ulaganja u investicijske fondove kreću se na razinama od 8 – 15%. Dugoročno ulaganje sa sobom nosi i efekte kapitalizacije. Navodno je Albert Einstein jednom izjavio: Složeni kamatni račun najjača je sila u svemiru! Što to konkretno znači pokazat ćemo na sljedećem primjeru:
Jedan od najstarijih otvorenih investicijskih fondova na svijetu, Pioneer Fund, osnovan je 1928., a prosječni godišnji prinos do danas iznosi mu 12,3%. Osoba koja je 1928. u taj fond uložila 10.000 US$  danas ima nevjerojatnih 110 milijuna US$.

 

Likvidnost! Novcem uloženim u fond možete raspolagati u svakom trenutku. Nema unaprijed određenih rokova niti iznosa, ulagatelj može u svakom trenutku prodati dio ili sve svoje udjele nazad fondu, a fond ih je obvezan otkupiti i isplatiti.

 

Sigurnost! Investicijski fond je zasebna imovina od imovine društva, nema pravnu osobnost. Vlasnici imovine fonda su isključivo ulagatelji, a ne društvo koje fondom upravlja. Osnivanje i rad društava pod stalnim je nadzorom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) koja kontrolira poslovanje fonda na dnevnoj osnovi. Pored toga, imovina fonda (novac i financijski instrumenti) nalaze se na računima kod depozitne banke koja također kontrolira poslovanje fonda, a depozitnu banku kontrolira Hrvatska narodna banka.

 

Profesionalno upravljanje! Ulagatelj ne mora pratiti podatke o događanjima na burzi kako bi u najboljem trenutku kupio ili prodao određeni vrijednosni papir, već za njega to obavlja stručni tim fond menadžera koji brine o upravljanju portfeljem fonda.

 

Porezi! Prema trenutno važećim hrvatskim zakonima zarada od ulaganja u investicijske fondove se ne oporezuje.