Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

KD BRIC - ID Fonda - KD investments

ID Fonda

KD BRIC

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2019.

Mjesečni izvještaj

Osnovne informacije o fondu

Društvo za upravljanje KD Locusta Fondovi d.o.o.
Datum osnivanja 04.01.2010.
Početak rada fonda 04.01.2010.
Cijena udjela pri osnivanju 100.0000
Vrsta fonda Dionički
Rizičnost fonda Srednja do visoka
Valuta EUR
Neto vrijednost imovine u KN (30.09.2019.) 8.094.720,16 KN
Neto vrijednost imovine u EUR( 30.09.2019.) 1.094.397,80 EUR
Cijena udjela 89.3097
Minimalni ulog 100,00 EUR
Ulazna naknada 0.00% - 3.00%
Izlazna naknada 0.00%
Upravljačka naknada 3.50%
Naknada depozitaru 0.20% - 0.25%
Depozitar PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Investicijski cilj i strategija ulaganja

Poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

Kretanje vrijednosti udjela fonda

Top 10 ulaganja ()

Povijest prinosa

Prinos 2019 Proteklih 6 mjeseci Proteklih 12 mjeseci Protekle 3 godine Prosječan godišnji prinos Promjena od osnutka
% 7.17 -4.99 1.93 11.24 -1.44 -13.05


Prinos 2013.2014.2015.2016.2017.2018.
% -12.90 4.88 -5.22 16 17.77 -12.96

Struktura ulaganja

Valutna izloženost

Sektorska izloženost

Geografska izloženost

Izloženost imovine prema

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv kompanije      Ticker Procijenjena vrijednost Datum procjene Udio u NAV-u
FerroChina Limited - Certifikat FRC SP 0,00 SGD** 30.06.2019.

0,00%

** u stečaju

 

Članstvo u nadzornim odborima i naknade

Uprava Društva nije član Nadzornog odbora niti jednog društva čiji se vrijednosni papiri nalaze u portfelju fonda.

Napomena

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i/ili izlaznih naknada. Naknade za upravljanje i naknade depozitne banke uključene su u cijenu udjela. Prije ulaganja pozivamo potencijalne Investitore da se upoznaju s Prospektom i Pravilima Fonda. Metodologija korištena prilikom izračuna prinosa fonda sastoji se od izračuna postotka promjene cijene udjela u fondu u određenom vremenskom razdoblju, osim izračuna PGP-a fonda gdje se koristi matematička formula za izračun prosječnog godišnjeg povrata geometrijskim prosjekom.

Ulazna naknada:

Ulazna naknada se naplaćuje ovisno o visini uplate. Detalji oko naplate ulaznih naknada:

  • Za iznose do 500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 3%
  • Za iznose od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 2%
  • Za iznose od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 1%
  • Za iznose preko 1.500.000,00 kuna ulazna naknada iznosi 0%

Naknada depozitaru:

Visina naknade depozitaru ovisi o iznosu neto imovine fonda prema sljedećim uvjetima:

  • Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) do 5.000.000,00 EURa naknada iznosi 0,25% godišnje
  • Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) od 5.000.000,01 EURa do 15.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20% godišnje
  • Za iznose osnovice za obračun (neto imovina fonda) iznad 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15% godišnje