Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

KD Balanced - Pristup fondu - KD investments

Kako prodati udjele u fondu

Želite li prodati vaše udjele u fondu molimo vas da popunite obrazac Zahtjev za isplatu udjela koje možete preuzeti u nastavku.

Zahtjev za isplatu udjela u otvorenom investicijskom fondu

Popunjeni i potpisani obrazac zajedno sa preslikom osobnog dokumenta i kartice tekućeg računa možete dostaviti društvu skeniranog putem e-maila na fondovi@kd-group.hr ili na broj faxa +385 1 4864 064. Original obrasca dostavite poštom na adresu KD Locusta fondovi d.o.o., Savska cesta 106, 10000 Zagreb.


Ukoliko je zahtjev za isplatu udjela zaprimljen na radni dan do 14 sati, imatelju udjela se priznaje cijena udjela u Fondu važeća na taj dan. Ako je zahtjev za isplatu udjela zaprimljen radnim danom poslije 14 sati ili na dan koji nije radni dan, danom zahtjeva za isplatu smatra se prvi slijedeći radni dan. Društvo će imatelju udjela isplatiti novčana sredstva po osnovi otkupa udjela u Fondu, umanjena za iznos izlazne naknade ukoliko se ista obračunava, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka uredno popunjenog zahtjeva za isplatu i druge potrebne dokumentacije. Za zaprimljene Zahtjeve koji nisu ispravno popunjeni, smatra se da nisu niti zaprimljeni.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate na:
Tel: +385 1 4864 060
Fax: +385 1 4864 064
Email: fondovi@kd-group.hr