Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Obavijest o provedenim statusnim promjenama AIF-a Locusta Value II, Locusta Value I i Locusta Value IV - KD investments

Obavijest o provedenim statusnim promjenama AIF-a Locusta Value II, Locusta Value I i Locusta Value IV

19.08.2019 (16:35:18)

Obavještavamo vas da, temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 5. srpnja 2019. kojim se izdaje odobrenje za pripajanje AIF-ova Locusta Value I i Locusta Value IV kao AIF-ova prenositelja, AIF-u Locusta Value II kao AIF-u preuzimatelju, sa danom 13. kolovoza 2019. fondovi Locusta Value I i Locusta Value IV su pripojeni fondu Locusta Value II čime, posljedično, od navedenog datuma fondovi Locusta Value I i Locusta Value IV više ne postoje. Osim toga, AIF Locusta Value II je promijenio ime te nastavlja poslovanje pod imenom Locusta Value.