Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Obavijest o nebitnim promjenama prospekata fonda KD Europa, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom - KD investments

Obavijest o nebitnim promjenama prospekata fonda KD Europa, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

03.05.2019 (17:06:24)

Društvo KD Locusta fondovi d.o.o. vas obavještava o usvojenim nebitnim promjenama Prospekta fonda KD Europa, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

 

Prospekt fonda KD Europa je izmijenjen u odjeljku o ulaznoj naknadi na način da je u tocki 16: Ulazna naknada, tekst :


U slučaju Investicijskog plana ulazna naknada iznosi 20% od iznosa prve uplate uvećano za fiksno 40,00 kn za
troškove administracije svih ostalih uplata. Na ostale mjesečne uplate neće se naplaćivati ulazna naknada.
Investicijski plan ce se smatrati izvršenim kada Ulagatelj uplati ugovoreni broj mjesečnih uplata u ugovorenim
iznosima. Na mjesečne uplate veće od ugovorenog iznosa, na dio koji je iznad ugovorenog iznosa naplatit će
se redovna ulazna naknada kao da se radi o jednokratnom ulaganju.


Mijenjan u iznosu postotka, koji sada glasi:


U slučaju Investicijskog plana ulazna naknada iznosi 10% od iznosa prve uplate uvećano za fiksno 40,00 kn za
troškove administracije svih ostalih uplata. Na ostale mjesečne uplate nece se naplaćivati ulazna naknada.
Investicijski plan će se smatrati izvršenim kada Ulagatelj uplati ugovoreni broj mjesečnih uplata u ugovorenim
iznosima. Na mjesečne uplate vece od ugovorenog iznosa, na dio koji je iznad ugovorenog iznosa naplatit će
se redovna ulazna naknada kao da se radi o jednokratnom ulaganju.