Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Novosti - KD investments

Ostale objave Društva

Obavijest o nebitnim promjenama prospekata fondova KD BRIC i KD Europa, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

12.03.2019.
Društvo KD Locusta fondovi d.o.o. vas obavještava o usvojenim nebitnim promjenama Prospekta fondova KD BRIC i KD Europa, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom više...

Obavijest o bitnim promjenama prospekta fonda KD Plus, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

11.03.2019.
Društvo KD Locusta fondovi d.o.o. obavještava sve imatelje udjela da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, rješenjem od 1. ožujka 2019. godine, za fond KD Plus izdala suglasnost na bitne promjene Prospekta više...

Obavijest o izmjenama prospekata UCITS fondova

28.02.2019.
Sukladno čl.194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, društvo obavještava o ažuriranju prospekata fondova KD Balanced, KD Plus, KD Energija, KD Nova Europa, KD Prvi Izbor, KD Victoria, KD BRIC i KD Europa. više...

Odluka o likvidaciji alternativnog investicijskog fonda Locusta Value III

16.11.2018.
Društvo je donijelo odluku o likvidaciji alternativnog inveticijskog fonda Locusta Value III više...

Obavijest o Uredbi o novčanim fondovima

22.08.2018.
21. srpnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje: Uredba), primjena koje će imati utjecaj na Locusta Cash, fond koji je do primjene Uredbe bio klasificiran kao novčani fond. više...
Stranice: 1 | 2 | 3