Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

OBAVIJEST O PRESTANKU OBUSTAVE IZDAVANJA I OTKUPA UDJELA U ICF BALANCED - KD investments

OBAVIJEST O PRESTANKU OBUSTAVE IZDAVANJA I OTKUPA UDJELA U ICF BALANCED

09.03.2016 (11:46:14)

Dana 03.03.2013. godine provedeno je pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Balancedotvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ICF Balanced kojima upravlja KD Locusta Fondovi d.o.o.

Pripajanjem fondova prestali su razlozi za obustavu izdavanja i otkupa udjela stoga obavještavamo sve imatelje udjela o nastavku poslovanja ICF Balanced fonda i  prestanku obustave izdavanja i otkupa udjela s danom 04.03.2016. godine.


Preuzmite
 službenu kopiju obavijesti