Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Tjedni dobitnik KD Nova Europa s rastom 1,61 % - KD investments

Tjedni dobitnik KD Nova Europa s rastom 1,61 %

24.11.2014 (16:00:20)
Među deset fondova s najvećim tjednim rastom osam je dioničkih te po jedan mješoviti i posebni fond. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +1,61 do -2,50 posto
 
banka.hr Objavljeno 07.00, 22.11.2014.
 

U proteklom tjednu među otvorenim investicijskim fondovima bilo je 38 dobitnika i 34 gubitnika. Bio je to peti tjedan zaredom da većina fondova završava u plusu Tri fonda porasla su više od jedan posto, a pet ih je palo za više od jedan posto.

Ukupno fondovi u zadnjih 35 tjedana bilježe samo tri tjedna u kojima su prevladavali negativni rezultati. Među deset fondova s najvećim tjednim rastom osam je dioničkih te po jedan mješoviti i posebni fond. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +1,61 do -2,50 posto.

Fond Vrijednost udjela
13.11.2014.
Vrijednost udjela
20.11.2014.
Promjena
(%)
Novčani
 ZB plus 174,06 HRK 174,08 HRK +0,01
 PBZ Novčani 142,15 HRK 142,17 HRK +0,01
 Erste Money 149,69 HRK 149,71 HRK +0,01
Mješoviti
 ZB global 147,25 EUR 147,19 EUR -0,04
 PBZ Global 13,45 EUR 13,46 EUR +0,06
 Raiffeisen Harmonic 101,54 EUR 101,56 EUR +0,02
Obveznički
 ZB bond 179,35 EUR 179,43 EUR +0,04
 Raiffeisen Bonds 165,42 EUR 165,36 EUR -0,04
 Erste Adriatic Bond 109,16 EUR 108,96 EUR -0,18
Dionički
 ZB aktiv 111,23 HRK 109,67 HRK -1,41
 ZB euroaktiv 126,73 EUR 127,71 EUR +0,77
 Erste Adriatic Equity 81,92 EUR 81,34 EUR -0,71


Od 32 dionička fonda u proteklom tjednu poraslo ih je deset. Predvodi ih KD Nova Europa s rastom od 1,61 posto koji je postao i dobitnik tjedna među svim fondovima.

KD Nova Europa 43 posto portfelja drži investirano u Rusiji, 25 posto u državama EU, te po 16 posto u Turskoj i Hrvatskoj. U portfelju je najzastupljeniji Energetski sektor (31%), a slijedi bankarski sektor s 30 postotnim udjelom.

Na ljestvici najvećih prinosa slijedi Ilirika JIE s rastom od 1,21 posto i Platinum Blue Chip (+1,15%). Dvadeset i dva dionička fonda su pala a najviše su na vrijednosti izgubili Ilirika Azijski tigar (-2,50%) i ZB BRIC+ (-2,39%) te ZB aktiv (-1,41%).

Kod mješovitih fondova prevladali su negativni rezultati te je sedam od deset fondova izgubilo na vrijednosti udjela. Tjedne promjene mješovitih fondova kretale su se u rasponu od +0,52 posto do -0,87 posto. Najviše je porastao fond KD Balanced za 0,52 posto, a dobitnici su još PBZ Global s rastom 0,06 posto i Raiffeisen Harmonic  s 0,02 posto.

U grupi mješovitih fondova najviše su pali ICF Balanced koji bilježi tjedni gubitak od 0,87 posto a slijedi OTP uravnoteženi s padom od 0,83 posto.

Od osam obvezničkih fondova tri bilježe pozitivni tjedni rezultat. Tjedne promjene kretale su se u rasponu od +0,05 do -0,45 posto. Najveći rast bilježi HPB Obveznički (+0,05%) a slijede ZB bond (+0,04%) i PBZ Bond (+ 0,004%).

Najveći pad bilježi NETA Emerging Bond s minusom od -0,45 posto, a s padom od 0,18 posto slijedi Erste Adriatic Bond.

Svih 20 novčanih fondova je poraslo u rasponu od 0,01 do 0,04 posto. Među njima najuspješniji eurski novčani fond bio je Agram Euro Cash s rastom od 0,04 posto dok kunske novčane fondove s rastom od 0,04 posto predvodi Money One novčani fond.

Najveći tjedni rast od 13. do 20. studenoga 2014.
 KD Nova Europa dionički +1,61%
 Ilirika JIE dionički +1,21%
 Platinum Blue Chip dionički +1,15%
 KD Energija dionički +0,84%
 Smart Equity posebni +0,81%
 ZB euroaktiv dionički +0,77%
 KD Balanced mješoviti +0,52%
 Platinum Global Opportunity dionički +0,43%
 NETA Frontier dionički +0,42%
 OTP Meridian 20 dionički +0,33%


 

Promatramo li prinose od početka godine, na vrhu ljestvice se i dalje KD Victoria s prinosom od 29,39 posto, Capital Two (+28,53%) i FIMA Equity (+26,30%). Mješovite fondove predvodi Allianz Portfolio s rastom od 17,88 posto a slijedi ICF Balanced (+14,16%).

Kod obvezničkih fondova u ovoj godini najviše su rasli PBZ Bond fond s prinosom od 8,24 posto i NETA Emerging Bond koji je ostvario prinos od 8,02 posto. Kod eurskih novčanih fondova najveći prinos bilježi Agram Euro Cash (+2,45%) dok je među kunskim novčanim najveći prinos ostvario Locusta Cash (+2,18%).

Prema prinosu u posljednjih 12 mjeseci četrnaest fondova je ostvarilo prinos veći od deset posto dok su 33 fonda porasla preko pet posto. Dionički fondovi s najvećim prinosima u promatranom razdoblju su KD Victoria (+37,23%) i Capital Two (+32,16%).

Najuspješnije mješovite fondove predvodi Allianz Portfolio (+17,82%), slijedi ICF Balanced (+16,46%). Kod obvezničkih fondova najveći prinos u zadnjih 12 mjeseci ostvario je fond PBZ Bond koji je rastao za 7,92 posto a slijedi HPB Obveznički (+7,76%).

Eurske novčane fondove predvodi Agram Euro Cash s rastom od 2,67 posto a kunske novčane fondove predvodi NETA MultiCash (+2,48%).

Izvor: Hrportfolio.hr

http://www.banka.hr/

 

 

Povratak na pregled svih članaka

Komentari

Samo registrirani korisnici mogu komentirati članke!