Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Odluka o likvidaciji alternativnog investicijskog fonda Locusta Value III - KD investments

Odluka o likvidaciji alternativnog investicijskog fonda Locusta Value III

16.11.2018 (16:07:57)

Sukladno članku 222. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (“Narodne Novine” br. 21/2018) i članka
3. stavka 3. i 4. Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-a (“Narodne Novine” br. 32/14, 41/17), Uprava Društva je
donijela Odluku o likvidaciji alternativnog investicijskog fonda Locusta Value III, budući da je navedeni fond ostao
bez imovine i ulagatelja dana 16.10.2018.
Tom Odlukom se započinje postupak likvidacije fonda a sukladno zakonskim i podzakonskim odredbama, o
svemu će se obavijestiti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i depozitar fonda, Splitska banka d.d.
te će se objaviti na internetskim stranicama društva.