Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Obavijest o Uredbi o novčanim fondovima - KD investments

Obavijest o Uredbi o novčanim fondovima

22.08.2018 (15:44:54)

Obavještavamo vas da je 21. srpnja 2018. godine stupila na snagu Uredba o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 (dalje: Uredba).

 

Uredba se primjenjuje na sve novčane fondove i pripadajuća društva za upravljanje. Intencija same Uredbe jest jasno odrediti razliku između novčanih i ostalih vrsta fondova, pri čemu su ciljevi novčanih fondova, ulaganjem u kratkoročnu imovinu, ponuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca i očuvanje vrijednosti ulaganja.

S obzirom na trenutne uvjete na tržištu i uzimajući u obzir regulatorne zahtjeve koje dolaze s Uredbom, društvo KD Locusta fondovi d.o.o. (dalje: Društvo) je donijelo odluku da trenutno neće upravljati novčanim fondovima. U skladu s navedenim društvo je usvojilo nebitne izmjene Prospekta i Pravila fonda kojima je promijenjen naziv novčanog fonda Locusta Cash u KD Plus

 

Osim toga, Društvo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) podnijelo zahtjev za odobrenje bitnih izmjena Prospekta i Pravila fonda. Izmjene se odnose na promjenu investicijskih ciljeva i strategije kojima se mijenja klasifikacija fonda iz dosadašnjeg novčanog fonda u kratkoročni obveznički fond.

Detalji o bitnim izmjenama bit će pravovremeno objavljeni ulagateljima u fond nakon što ih odobri Agencija, do tada investicijski ciljevi i strategija ostaju isti odnosno u skladu sa postojećim Prospektom i Pravilima fonda.