Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Obavijest o nebitnim promjenama prospekata fondova KD BRIC i KD Europa, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom - KD investments

Obavijest o nebitnim promjenama prospekata fondova KD BRIC i KD Europa, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

12.03.2019 (17:04:14)

Društvo KD Locusta fondovi d.o.o. vas obavještava o usvojenim nebitnim promjenama Prospekta fondova KD BRIC i KD Europa, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom („Prospekt“), a kako slijedi:

 

1.   Prospekti gore navedenih fondova su izmijenjeni u odjeljku o ulaznoj naknadi na način da je u prijašnji tekst u točki 16: Ulazna naknada, dodan slijedeći tekst:

Ulazna naknada izračunava se na način kako je prikazano u sljedećem primjeru:

Ako ulagatelj uplati 1.000,00 kn, ulazna naknada iznosi 1.000,00 x 3,00 / 103,00 = 29,13 kn, a njegova investicija (dio koji se konvertira u udjele) iznosi 1.000,00 – 29,13 = 970,87 kn. Taj iznos se podijeli s vrijednošću udjela Fonda na dan obračuna, te se na taj način dobije broj udjela koji je ulagatelj iz primjera kupio.

Društvo može u okviru promidžbenih aktivnosti donijeti odluku o ukidanju ili umanjenju ulazne i/ili izlazne naknade.