Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Obavijest o izmjenama prospekata UCITS fondova - KD investments

Obavijest o izmjenama prospekata UCITS fondova

26.02.2018 (15:39:43)

Društvo KD Locusta fondovi d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16) usvojilo sljedeće izmjene prospekata fondova pod upravljanjem Društva:

Izmijenjeni su  prospekti svih UCITS fondova pod upravljanjem Društva u svrhu redovitoga godišnjega ažuriranja događaja koji se mijenjanju na godišnjoj razini na način da je ažuriran dio o ostvarenim prinosima, naveden novi revizor Društva, navedena mogućnost korištenja savjetnika za ulaganja za strana ulaganja (KD Skladi d.o.o., Ljubljana).

Osim toga, ujednačeni su tekstovi prospekata svih fondova i to pojašnjavanjem procedure kupnje i otkupa udjela u točkama 8. i 9. prospekata. Nadalje, za KD Balanced dodana je uobičajena stavka o nenaplati izlazne naknade u slučaju prelaska u drugi fond kojim upravlja društvo.

Navedene izmjene primjenjuju se od 15. veljače 2018. godine.