Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

Nebitne promjene dokumenata fonda KD Plus - KD investments

Nebitne promjene dokumenata fonda KD Plus

20.07.2018 (14:29:41)

Radi usklađenja s Uredbom o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 Uprava Društva je donijela odluku o promjeni imena fonda Locusta Cash u KD Plus.

 

U tu svrhu Uprava Društva je sukladno zaprimljenoj Obavijesti Agencije donijela odluku o promijeni naziva Fonda. Novi naziv Fonda je KD Plus, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom te se primjenjuje od dana 20.7.2018. godine. U skladu s promjenom naziva Fonda, Društvo je izmijenilo Prospekt, Pravila i Ključne informacije za ulagatelje, i to u odnosu na prethodne dokumente u slijedećim dijelovima: 

 

Prospekt Fonda
U cijelom tekstu Prospekta Fonda izmijenjen je podatak o nazivu Fonda. Sukladno odluci Uprave Društva, novi naziv fonda je KD Plus, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. 

 

Pravila Fonda
U cijelom tekstu Pravila Fonda izmijenjen je podatak o nazivu Fonda. Sukladno odluci Uprave Društva, novi naziv fonda je KD Plus, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

U kontakt podacima promijenjena je adresa sjedišta Društva. Nova adresa sjedišta Društva je Savska cesta 106, Zagreb. 

 

Ključne informacije za ulagatelje Fonda
U cijelom tekstu KIID-a Fonda izmijenjen je podatak o nazivu Fonda. Sukladno odluci Uprave Društva, novi naziv fonda je KD Plus, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.