Investicijski fondovi

KD Fondovi A. D., Skopje KD Investments d. o. o., Zagreb KD Investments S. A., Bukarešta KD Skladi d. o. o., Ljubljana

Individualno upravljanje i burzovno posredovanje

KD Capital Management S. A., Bukarešta

Osiguranja

KD FT e.o.o.d., Sofija KD Financial Point s.r.l., Bukarešta KD Real Management Solution s.r.l., Bukarešta KD Življenje, zavarovalnica, d. d. KD Životno osiguranje d. d., Zagreb KD Finančna točka d. o. o., Ljubljana

Neživotna osiguranja

Adriatic Slovenica d. d., Koper AS neživotno osiguranje a.d.o., Beograd

Banke

Deželna banka Slovenije d. d., Ljubljana

Fond privatnog kapitala

KD Asset Management b.v., Amsterdam

Obrazovanje

GEA College d. d., Ljubljana

Nekretnine

KD Kvart d. o. o., Ljubljana R.E. Invest d. o. o., Ljubljana

Mediji

ČZD Kmečki glas d. o. o., Ljubljana Radio Kranj d. o. o., Kranj Coloseum Multiplex Holdings B.V., Amsterdam

Privatizacijski fond na Balkanu

ABDS d. d., Sarajevo VIB a. d., Banja Luka

Nautika

Seaway Group d. o. o., Begunje

Turizam

Žičnice Vogel Bohinj d. d., Bohinjsko Jezero

Ostalo

KD Mark, d. o. o., Ljubljana Concorde PS, d. o. o. Semenarna Ljubljana d. d., Ljubljana Vrtnarstvo Celje d. o. o., Celje KD Kapital d. o. o., Ljubljana Gama Holdings B.V., Amsterdam Sarbon Invest LLC, Taškent Fontes Group d.o.o., Beograd Firsthouse Investments Limited LLC, Limassol World Life Group Ltd, Limassol

FONDOVI TJEDNI PREGLED: Jedan od boljih tjedana u godini, dobitnik rastao 10 posto - KD investments

FONDOVI TJEDNI PREGLED: Jedan od boljih tjedana u godini, dobitnik rastao 10 posto

30.12.2014 (15:28:26)

Protekli tjedan je od 77 aktivnih otvorenih investicijskih fondova, njih 68 poraslo, 31 fond bilježi rast veći od jedan posto. Ukupno su četiri fonda tjedan završila u crvenom, nijedan nije pao preko jedan posto a pet je fondova tjedan završilo bez postotne promjene. Time je nastavljen niz pozitivnih tjednih rezultata, koji je prekinut prije dva tjedna. Sumarno su u zadnjih 40 tjedana fondovi zabilježili samo pet negativnih tjedna. Svih deset fondova s najvećim tjednim rastom su dionički fondovi. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +9,71 do -0,44 posto.

Od 32 dionička fonda u proteklom tjednu njih 28 je poraslo. Najviše je vrijednost uvećana fondu NETA Frontier koji je u tjedan dana ostvario rast od +9,71 posto i timepostao i dobitnik tjedna među svim fondovima. Fond NETA Frontier 38 posto portfelja drži investirano u Kataru. 15 posto je investirano u Egiptu te 9 posto u Hrvatskoj i 7 posto u Turskoj. U portfelju je najzastupljeniji sektor financija s udjelom od 37 posto a slijedi potrošačka industrija s udjelom od 19 posto. Na ljestvici najvećih tjednih prinosa slijedi KD Nova Europa s tjednim rastom od 6,77 posto. Dioničke fondove koji bilježe najveći pad predvodi indeksni Crobex10 (-0,44%) a slijedi Erste Adriatic Equity (-0,05%).

Od proteklog tjedna ukupno je aktivnih 14 mješovitih fondova, s radom su naime počeli Ersteovi You invest fondovi, koji još nisu ostvarili promjenu cijene udjela. Svih ostalih jedanaest mješovitih fondova je u proteklom tjednu ostvarilo rast cijene. Najviše je vrijednost porasla fondu PBZ Global (+3,35%) a slijede HI-balanced koji porastao za 2,84 posto i ZB global (+2,10%). U grupi mješovitih fondova najmanji rast bilježi Agram Trust kojem je u tjedan dana vrijednost uvećana za 0,04% a slijedi ga OTP uravnoteženi (+0,13%).

Svi obveznički fondovi ostvarili su pozitivne tjedne rezultate. Njihove tjedne promjene kretale su se u rasponu od +2,73 do +0,06 posto. Najveći rast bilježi NETA Emerging Bond (+2,73%) a slijedi Erste Adriatic Bond s rastom od 1,16 posto. Najmanji rast od 0,06 posto bilježi Capital One a slijedi HI-conservative s rastom od 0,45 posto.

Od dvadeset novčanih fondova, jedino je Raiffeisen euroCash tjedan završio u minusu (-0,06%), dok je ostalih 19 novčanih tjedan završilo u plusu. Porasli su u rasponu od 0,004 do 0,04 posto. Među njima je najuspješniji bio eurski novčani Agram Euro Cash s rastom od 0,04 posto, a slijede ga kunski novčani fond NETA MultiCash s rastom od  (+0,03%).

Promatramo li prinose od početka godine, na vrhu ljestvice i dalje se nalaze fondovi Capital Two s prinosom od 25,03 posto i KD Victoria (+24,30%) te FIMA Equity (+22,90%). Mješovite fondove predvodi Allianz Portfolio s rastom od 17,89 posto a slijedi HI-balanced (+12,70%). Kod obvezničkih fondova u ovoj godini najviše su rasli NETA Emerging Bond s prinosom od 9,02 posto i PBZ Bond koji je ostvario prinos od 8,49 posto. Kod eurskih novčanih fondova najveći prinos bilježi Agram Euro Cash (+2,68%)dok je među kunskim novčanim najveći prinos ostvario Locusta Cash (+2,31%).

Prema prinosu u zadnjih 12 mjeseci petnaest fondova je ostvarilo prinos veći od deset posto dok je ukupno 30 fondova poraslo preko pet posto. Dionički fondovi s najvećim prinosima u promatranom razdoblju su Capital Two (+25,74%) i KD Victoria (+23,94%) te FIMA Equity (+23,81%). Najuspješnije mješovite fondove predvodi Allianz Portfolio (+18,61%) a slijedi HI-balanced (+13,29%). Kod obvezničkih fondova najveći prinos u zadnjih 12 mjeseci ostvario je fond PBZ Bond fond koji je rastao za 8,43 posto a slijedi HPB Obveznički (+8,18%). Eurske novčane fondove predvodi Agram Euro Cash s prinosom od 2,72 posto a kunske novčane fondove predvodi Locusta Cash s rastom od +2,36 posto.

NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 17.12. do 24.12.2014. godine.

FONDOVI - najveći tjedni rast [%]
od 17.12. - 24.12.2014 godine

Kategorija

*Najveći tjedni rast [%]

dionički

NETA Frontier

+9,71%

dionički

KD Nova Europa

+6,77%

dionički

ZB BRIC+

+6,17%

dionički

KD Energija

+5,55%

dionički

Ilirika BRIC

+5,37%

dionički

NETA US Algorithm

+5,16%

dionički

Ilirika Azijski tigar

+4,82%

dionički

HI-growth

+4,50%

dionički

Ilirika JIE

+4,00%

dionički

PBZ I-Stock

+3,91%

 


Fondovi - Najveći prinosi u 2014 godini [%]
na dan 24.12.2014 godine

Kategorija

**Najveći prinosi u 2014. godini [%]

dionički

Capital Two

+25,03%

dionički

KD Victoria

+24,30%

dionički

FIMA Equity

+22,90%

mješoviti

Allianz Portfolio

+17,89%

dionički

HI-growth

+15,41%

dionički

A1

+15,18%

dionički

Platinum Global Opportunity

+13,54%

dionički

NETA Frontier

+13,16%

mješoviti

HI-balanced

+12,70%

dionički

Allianz Equity

+12,54%


Iztok Likar, Hrportfolio.hr